W Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym w Lublinie 25.06.2019 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia podmiotom ekonomii społecznej certyfikatów „Zakup prospołeczny”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. Gościem specjalnym byli Pan profesor  dr hab. Tomasz Mika  Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa oraz  Dyrektor Zakładu Aktywności w Słupcy, Pani Renata Nowinowska. Oprawę artystyczną oraz muzyczną zapewnili kwartet smyczkowy oraz zespół Cover Red Rose Band.

Lubelska Kapituła Certyfikująca funkcjonująca przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  w Lublinie przedłużyła możliwość korzystania ze znaku 19 podmiotom ekonomii społecznej. W tym roku 8 nowych podmiotów otrzymało prawo posługiwania się Znakiem Zakup Prospołeczny są to:

  • Spółdzielnia Socjalna „Sami Swoi”
  • Spółdzielnia Socjalna „Pomocni nad Wisłą”
  • Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Staszica
  • Fundacja „Tup Tusie”
  • Spółdzielnia Socjalna „Niedźwiadek” w Adamowie
  • Spółdzielnia Socjalna „Pod Dobrym Adresem”
  • Cateringowa Spółdzielnia Socjalna „Jagienka”
  • Spółdzielnia Socjalna „Garmażerka Pierogarnia Stolnica”

Certyfikaty oraz statuetki wyręczyli Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wyzwań zawodowych!.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił organizację Gali: Zakładowi Aktywności Zawodowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” RPO WL na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opis do zdjęć dla osób niewidomych.
Zdjęcia przedstawiają uczestników Gali.