Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wraz z zastępcą dyrektora Martą Drozd wręczyli kolejne umowy w ramach Projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”. Tym samym zakończono podpisywanie umów.

Wsparcie otrzymało 44 Domy Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Wartość projektu to 22 770 924,00 mln.

Podpisanie umów grantowych. Od lewej zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Janowski Artur Pizoń, Mariola Surtel dyrektor DPS „Barka” w Janowie Lubelskim. Wartość dofinansowania 643 693,50 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, dyrektor DPS świętego Józefa w Woli Gułkowskiej siostra Milena Cieślak. Wartość dofinansowania 214 723, 19 zł
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, dyrektor Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej ksiądz Mirosław Wiszniewski. Wartość dofinansowania 301 875, 00 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, prezes zarządu Wiesław Sulej, członek zarządu Roman Sosidko. Wartość dofinansowania 97 149,00 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, dyrektor DPS w Kiełczewicach Dorota Frąk. Wartość dofinansowania 335 624,90 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, dyrektor DPS w Jadwinowie siostra Jolanta Boczkowska. Wartość dofinansowania 489 278,00 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, starosta włodawski Andrzej Romańczuk, skarbnik powiatu Zofia Derkacz, członek zarządu Adam Panasiuk. Wartość dofinansowania 872 257, 50 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, starosta tomaszowski Henryk Karwan, wicestarosta Jarosław Korzeń. Wartość dofinansowania 430 449,00 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, starosta świdnicki Łukasz Reszka, członek zarządu Radosław Brzózka, skarbnik powiatu Monika Rycerz. Wartość dofinansowania 911 856, 63 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, starosta rycki Dariusz Szczygielski, wicestarosta Monika Kośmińska, skarbnik powiatu Aneta Działa. Wartość dofinansowania 346 975,00 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta parczewski Jerzy Maśluch, wicestarosta Artus Jaszczuk, główna księgowa Agnieszka Potapczuk. Wartość dofinansowania 399 457,00 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta łukowski Dariusz Szustek, wicestarosta Janusz Kozioł, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, skarbnik powiatu łukowskiego Monika Wodyk-Netczuk, radny sejmiku województwa Ryszard Szczygieł. Wartość dofinansowania 705 577, 65 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, starosta lubelski Zdzisław Antoń, dyrektor PCPR w Lublinie Jacek Figarski. Wartość dofinansowania 729 164,29 zł.
Podpisanie umów grantowych. Od lewej zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Marta Drozd, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, członek zarządu Jarosław Budka, dyrektor PCPR w Lubartowie Iwona Maj. Wartość dofinansowania 719 513, 75 zł.