65 organizacji pozarządowych zgłosiło się w III turze I otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020, ogłoszonego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Ostatecznie 1 650 000 zł, trafi do sześciu, zwycięskich organizacji pozarządowych, dla których troska o dobro rodzin to wartość będąca priorytetem na liście ich działań.

Dla instytucji, która kieruje polską polityką rodzinną, stworzenie warunków umożliwiających obywatelom realizację planów o posiadaniu szczęśliwej rodziny, znajduje się wysoko na liście priorytetów. Widzimy, że kolejne projekty realizowane w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” w dużym stopniu przyczyniają się do wypełniania tego zadania. Bardzo nas cieszy, że jest tak wiele organizacji pozarządowych, z którymi łączy nas wspólna troska o dobro rodzin.  – podkreśla Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Lista wyników Konkursu Po pierwsze Rodzina III