W związku z koniecznością przebywania w domu z powodu pandemii zachęcamy osoby, które przeżywają trudności rodzinne, w szczególności doświadczają przemocy domowej do skorzystania ze specjalnie uruchomionej infolinii przez Ośrodek Terapii Uzależnień „Radzimowice”. Bezpłatna infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13. Pani Monika Wójtowicz – terapeutka jest dostępna pod numerem 507-100-838 i udziela bezpłatnych porad i wsparcia w sytuacjach kryzysowych (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

Materiał pochodzi ze strony Ośrodka Terapii Uzależnień „Radzimowice”https://radzimowice.pl/bezplatna-infolinia/