Urząd Statystyczny w Krakowie przygotowuje sprawozdanie z działalności spółdzielni pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych. Jego celem jest opracowanie wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej.

Więcej w linku : https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-dzialaja-spoldzielnie-trwa-badanie-statystyczne/