PFRON ogłosił konkurs grantowy, którego celem jest ułatwienie transportu indywidualnego i poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Udział w konkursie mogą brać m.in. gminy i powiaty. W puli jest 45 mln zł.

Konkurs jest realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus. Łączny budżet konkursu to 45 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych z programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Ideą, wokół której stworzyliśmy program Dostępność Plus, jest samodzielność. Trudno mówić o samodzielności bez możliwości opuszczenia mieszkania. Dzięki nowemu konkursowi na transport door-to-door i poprawę dostępności budynków, wykonywanie codziennych czynności przez osoby ze szczególnymi potrzebami stanie się łatwiejsze – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Konkurs ma dwa cele. Pierwszym jest ułatwienie mobilności osobom z niepełnosprawnością, a dzięki temu zwiększenie integracji społecznej i zawodowej. Usługi indywidualnego transportu „drzwi do drzwi” (tzw. door-to-door) mają zapewnić jednostki samorządu terytorialnego. Drugi cel to poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych – zapewnione także przez jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej szczegółów w linku: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1097308;jsessionid=B0F7056AF5DFB99F2ED7CBCB56CB78AF