Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji projekt Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025.

Projekt został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia
5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025.

Swoim zakresem obejmuje realizację czterech celów: rozwój systemu usług społecznych i aktywnych form pomocy w środowisku lokalnym, przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu, wzmocnienie integracji cudzoziemców ze społecznościami lokalnymi, wzmocnienie kadr systemu pomocy społecznej. W ramach celów sformułowano kierunki działań i wskaźniki monitorowania.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i  uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl najpóźniej do 23 listopada 2020 r.  wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

Do pobrania: