Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2025.

Projekt został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2025.

Swoim zakresem obejmuje on pięć obszarów problemowych: rodzina biologiczna, rodzinna piecza zastępcza, instytucjonalna piecza zastępcza, adopcja, profesjonalizacja kadry. W ramach wyżej wymienionych obszarów zostały wyznaczone cele szczegółowe i kierunki działań.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl najpóźniej do 23 listopada 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

Do pobrania: