Informacja w przedmiocie konsultacji:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów następujących podmiotów leczniczych:

 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;
 • SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie;
 • SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie;
 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie;
 • SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu;
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli;
 • Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SP ZOZ;
 • Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli;
 • Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie;
 • SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy;
 • SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu;
 • SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.
 1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z ochroną zdrowia.

 1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
 • numer KRS;
 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie 27 – 31 stycznia 2020 r.

 1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: malgorzata.bieniek@lubelskie.pl.    

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu (odpowiednia nazwa podmiotu leczniczego)”.

 1. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

SP Wojewódzki Szpitali Specjalistyczny w Chełmie:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SP ZOZ można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SP ZOZ można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SP ZOZ można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie SP ZOZ w Lublinie:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.

SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej można pobrać klikając tutaj.
 • Projekt Statutu SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej można pobrać klikając tutaj.
 • Uzasadnienie można pobrać klikając tutaj.
 1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie.
20 – 029 Lublin, ul. Grottgera 4
Tel. (81) 44 16 510, Fax. (81) 44 16 511