Oddział Rehabilitacji – Skład WSRON


VI kadencja 2019-2023

 1. Artur Kwapiński – Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Dukat”w Puławach.
 2. Edyta Długosz – Przedstawiciel Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
 3. Dorota Fornalska – Przedstawiciel Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.
 4. Zbigniew Nastaj – Przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych-Okręg Lubelski.
 5. Anna Płoszaj – Przedstawiciel Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.
 6. Joanna Olszewska – Przedstawiciel Gminy Lublin.
 7. Jan Dzwonkowski – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego.

W dniu 04 grudnia 2020 roku, ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, Członkowie WSRON drogą mailową jednogłośnie wybrali Prezydium Rady 2021

Edyta Długosz– Przewodnicząca Rady
Dorota Fornalska– Zastepca Przewodniczącej,
Artur Kwapinski– Sekretarz.

Prezydium 2019-2020

 1. Edyta Długosz – Przewodnicząca
 2. Dorota Fornalska – Wiceprzewodnicząca
 3. Artur Kwapiński – Sekretarz

W dniu 14 października 2019 r. odbyło się spotkanie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Pan Sebastian Trojak– Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Dyrektor ROPS w Lublinie – Małgorzata Romanko wręczyli Członkom Rady kadencji 2015-2019 listy z podziękowaniem Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego za udział w jej pracach. Następnie, Członkowie Rady otrzymali z rąk Pana Sebastiana Trojaka uroczyste akty powołania na VI kadencję 2019-2023. Dodatkowo, pan Marszałek zwołał pierwsze posiedzenie Rady VI kadencji na dzień 15.10.2019 r.

 2019

W dniu 4 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym wyłoniono Prezydium Rady na 2019 rok w osobach:

 Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
 Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
 Monika Bardzka – Sekretarz

 2018

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na którym wyłoniono Prezydium Rady na 2018 rok w osobach:

Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
Monika Bardzka – Sekretarz

 2017

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na którym wyłoniono Prezydium Rady w osobach:

Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
Monika Bardzka – Sekretarz

2016

W dniu 01 lipca 2016 roku została powołana w skład  WSRON kadencji na lata 2015-2019 pani Monika Bardzka.


Skład WSRON –  V kadencja na lata 2015-2019
:

 1. Joanna Jakóbczyk – zgłoszona przez Wojewodę Lubelskiego,
 2. Alicja Jankiewicz – zgłoszona przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Przewodnicząca
 3. Zbigniew Nastaj – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubelski,
 4. Joanna Olszewska – zgłoszona przez Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Anna Płoszaj – zgłoszona przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, – Wiceprzewodnicząca
 6. Stanisława Raczkiewicz – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tomaszowie Lubelskim,
 7. Monika Bardzka – zgłoszona przez Fundację Rozwoju Rejowca Fabrycznego. – Sekretarz

2015

W dniu 22 października 2015 r. miało miejsce spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Pan Arkadiusz Bratkowski– Członek Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył Członkom Rady kadencji 2011-2015 listy z osobistym podziękowaniem Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego za udział w jej pracach. Następnie, Członkowie nowej Rady otrzymali z rąk Pana Arkadiusza Bratkowskiego akty powołania na kadencję 2015-2019.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego powołana na lata 2015-2019 będzie działać w następującym składzie:

 1. Joanna Jakóbczyk – zgłoszona przez Wojewodę Lubelskiego,
 2. Alicja Jankiewicz – zgłoszona przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. Zbigniew Nastaj – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubelski,
 4. Joanna Olszewska – zgłoszona przez Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Anna Płoszaj – zgłoszona przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
 6. Stanisława Raczkiewicz – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tomaszowie Lubelskim,
 7. Andrzej Szałach – zgłoszony przez Polski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.

W dniu 02 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na którym wyłoniono Prezydium Rady w osobach:

 1.  Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
 2. Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
 3.  Andrzej Szałach – Sekretarz
fotografia

Skład WSRON – IV kadencja lata 2011-2015:

 1. Andrzej Szałach – Przewodniczący,  Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 2. Edyta Długosz- Mazur – Wiceprzewodnicząca,  Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
 3. Alina Gucma –  Sekretarz,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie,
 4. Joanna Olszewska – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Joanna Jakóbczyk – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
 6. Alicja Jankiewicz – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki,
 7. Zbigniew Nastaj – Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski,


2014

 1. Edyta Długosz- Mazur – Przewodnicząca,  Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
 2. Andrzej Szałach – Wiceprzewodniczący,  Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
 3. Alina Gucma –  Sekretarz,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie,
 4. Joanna Olszewska – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Joanna Jakóbczyk – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
 6. Alicja Jankiewicz – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki,
 7. Zbigniew Nastaj – Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski,