ROPS > Aktualności > Aktualności > Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usługi superwizora Partnerskich Zespołów Kooperacji w województwie lubelskim, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – II Kamień Milowy.

Kategorie

Archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usługi superwizora Partnerskich Zespołów Kooperacji w województwie lubelskim, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – II Kamień Milowy.

utworzone przez | Sie 1, 2019 | Aktualności, Liderzy kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl