Dnia 6 czerwca 2019 r. o godz. 18.30 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji BYSTRZYCA przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie odbyła się impreza w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „NIEĆPA” – NIE ĆPAM, NIE PIJĘ, NIE PALĘ”, służąca profilaktyce uzależnień młodych ludzi. Głównym organizatorem wydarzenia był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Agencja Artystyczna J.J. Janina Janusiewicz.  Jedną z instytucji wspierających program był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, który nieodpłatnie przekazał placówkom opiekuńczo-wychowawczym i organizacjom  pozarządowym karty wstępu na to wydarzenie.

Imprezę zapoczątkowały przemówienia przedstawicieli instytucji związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, w tym Pani Małgorzaty Romanko – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,  Pani Anny Kuciak – Przewodniczącej Zarządu  Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Pani Ewy Płocica-Poślednik – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie oraz Pana Krzysztofa Dzyr – pomysłodawcy i organizatora akcji profilaktycznej „STOP pijanym kierowcom”. Przedstawiono m.in. ogólny zarys sytuacji związanej z uzależnieniami w województwie lubelskim.

W tym roku gwiazdą wieczoru był zespół Blue Cafe oraz zespół STO% wraz z Piotrem Nagielem. Koncert spotkał się z sympatią zarówno młodszej, jak i starszej widowni, która razem bawiła się pod sceną i na trybunach, będąc żywym dowodem na to, że dobra zabawa jest możliwa bez szkodliwych i zakazanych substancji.

Wzorem lat poprzednich, imprezie towarzyszyła część edukacyjna, a w kuluarach koncertu działały punkty konsultacyjne. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Miejskiej Komendy Policji w Lublinie przygotowali stoiska z bezpłatnymi publikacjami na temat profilaktyki uzależnień, które były dostępne dla wszystkich uczestników imprezy.

Dziękujemy organizatorom za zaangażowanie i wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i świetną zabawę.