Skip to content

Ogólnopolska Karta Seniora

O programie

Ogólnopolska Karta Seniora W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy […]

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu

Formularz dla Seniora – woj. lubelskie

Dokumenty

Obowiązek informacyjny do Ogólnopolskiej Karty Seniora przesłany przez Stowarzyszenie MANKO w związku z RODO Uchwała nr CLXIX/3437/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do […]