Towarzysząca nam od wielu miesięcy pandemia to trudny czas dla wszystkich. Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, ale także podmioty ekonomii społecznej w tym organizacje pozarządowe. Dla wielu z nich to wsparcie oznacza być albo nie być.

Długie miesiące walki z pandemią to trudny czas dla wszystkich – również podmiotów ekonomii społecznej. Wiele z nich borykało się z problemami z utrzymaniem płynności finansowej czy wypłatą wynagrodzeń.

PES-y prowadzące działalność gospodarczą – na jakie wsparcie mogą liczyć?

Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-pozarzadowe-w-czasie-pandemii-na-jakie-wsparcie-moga-liczyc