Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest raport z badań, który ukazał się w tym roku. W ramach Narodowego Programu Zdrowia Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zleciło w 2017 r. realizację projektu badawczego pn. „Oszacowanie kosztów społecznych używania narkotyków w Polsce w 2015 roku.” Realizatorem badania, które zakończyło się pod koniec ubiegłego roku była prof. zw. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Było to już drugie badanie oszacowania kosztów społecznych używania narkotyków w Polsce zlecone przez Krajowe Biuro i zrealizowane przez Panią profesor Zofię Mielecką-Kubień. Treść raportu dostępna jest w załączniku.

18.12.18. Raport_Oszacowanie społecznych kosztów używania narkotyków w Polsce w 2015 r.