W ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zaczęły funkcjonować mieszkania dla uczestników projektu, prowadzone przez organizacje pozarządowe – Partnerów projektu, a nadzorowane przez Lidera.

Na terenie województwa świętokrzyskiego, Caritas Diecezji Kieleckiej otworzył w maju 2019 r. mieszkanie dla 5 osób w Wiśniówce (gmina Masłów).

W czerwcu 2019 ruszyło mieszkanie dla 5 osób w województwie podkarpackim w gminie Straszęcinie (gmina Żyraków), prowadzone przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” .

Od września 2019 r. działają również 3 mieszkania wspomagane prowadzone na terenie województwa lubelskiego przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”:
– mieszkanie dla 10 osób przy ul. Zdrowej (gmina Lublin),

– mieszkanie dla 7 osób przy ul. Głuskiej (gmina Głusk),

– mieszkanie dla 3 osób w Wołkowianach (gmina Żmudź).

Wszystkie mieszkania są koedukacyjne, posiadają pokoje jedno- i dwuosobowe, salon, kuchnię i odpowiednią liczbę łazienek. Zostały wyremontowane i w pełni wyposażone w meble, sprzęt RTV i AGD oraz inne akcesoria ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W każdym mieszkaniu zatrudniony jest opiekun, psycholog i terapeuta środowiskowy, którzy wspierają uczestników projektu w ich pełnym powrocie do zdrowia i aktywności społecznej oraz motywują ich do rozwoju osobistego i zawodowego.

W październiku mieszkańcy wszystkich 5 lokalizacji, wraz z opiekunami mieszkań, uczestniczyli w tygodniowym wyjeździe integracyjnym w Zwierzyńcu.

Aktualnie w mieszkaniach prowadzone jest doradztwo zawodowe. Na podstawie zaleceń doradcy oraz zapotrzebowania mieszkańców będą prowadzone w przyszłym roku kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.