Pierwsze środki ochrony osobistej już do nas dojechały….a to dopiero początek!

W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiczną w kraju oraz potrzebą szybkiego reagowania na sytuację zagrożenia życia i zdrowia, ROPS Lublin w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą tj. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał zmian w projektach realizowanych w ramach PO WER. Poniższe działania dotyczą wsparcia instytucji całodobowego pobytu-DPS. Działania, podyktowane szczególną sytuacją związaną z potrzebą zwalczania skutków wystąpienia COVID-19, mają charakter doraźny i mają na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób przebywających w instytucjach, a nie rozwój tych podmiotów.


Ciąg dalszy na pewno nastąpi niebawem…już wkrótce więcej instytucji dostanie najpotrzebniejsze wsparcie!