Dzień 26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. W związku z tym faktem przedstawiamy Państwu aktualne działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i innych środowisk zaangażowanych w tą problematykę.

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2014 r. Członkowie Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej wystosowali List skierowany do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, zawierający opinie i postulaty dotyczące modernizacji systemu pomocy osobom uzależnionym. Debata społeczna dotycząca problemów lecznictwa uzależnień, zainicjowana w 2009 roku przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej doprowadziła do znaczącego zbliżenia stanowisk różnych środowisk specjalistów. Wyrazem tego zbliżenia były ubiegłoroczna, ogólnopolska konferencja dotycząca problematyki narkomanii w Konstancinie – Jeziornie i ogłoszona tam deklaracja powołania zespołu ekspertów ds. optymalizacji modelu pomocy osobom używającym narkotyków. Zespół ten, powołany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczął swoje prace. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu i propozycjami zmian.