Pomoc społeczna

Opracowania, raporty

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Rok 2014 Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 (czerwiec 2014) Tabela Rok 2013 Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 (czerwiec 2013) TABELA Rok 2012 Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2011 (czerwiec 2012) TABELA Rok 2011 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok (luty […]

Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok Tabela

Zadania Oddziału

Aktualizowanie i realizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego; Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej; Identyfikacja przyczyn ubóstwa i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa; Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej; Opracowywanie i realizacja zadań wynikających z celowych i wojewódzkich programów dotyczących pomocy społecznej; […]

Programy

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Wieloletni plan działań na rzecz ekonomii społecznej Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018 – 2022 Program Współpracy Województwa […]

Bezdomność

Informujemy, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przez całą dobę działa telefon interwencyjny Centrum Zarządzania Kryzysowego o numerze 987, w ramach którego można zgłosić sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Ww. telefon jest czynny przez cały rok. Placówki zapewniające miejsca noclegowe

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2011 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok Publikacja formularza oceny zasobów pomocy społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej OZPS 2015 OBJASNIENIA Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok […]