Skip to content

Pomoc społeczna

Opracowania, raporty

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Rok 2014 Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 (czerwiec 2014) Tabela Rok 2013 Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 (czerwiec 2013) TABELA […]

Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok Tabela

Zadania Oddziału

Aktualizowanie i realizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego; Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej; Identyfikacja przyczyn ubóstwa i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa; Inspirowanie […]

Programy

Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018 – 2022 Wojewódzki Program Wspierania Rodziny […]

Konkursy/dotacje

       

Bezdomność

Informujemy, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przez całą dobę działa telefon interwencyjny Centrum Zarządzania Kryzysowego o numerze 987, w ramach którego można zgłosić sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. […]

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2011 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014 Ocena Zasobów […]