W czasie trwającej w całym kraju pandemii niektóre osoby nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku, ani innych produktów żywnościowych. Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg działań, których celem jest zapewnienie w tym zakresie konkretnej pomocy dla potrzebujących. Więcej informacji w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-zywnosciowa-w-czasie-pandemii