W dniu 29.12.2020r. odbyło się ostatnie spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim. Posiedzenie odbyło się w formule on-line.

Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko.

Podczas spotkania zostały omówione następujące kwestie:

  • Monitoring Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Przedstawienie sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w okresie pandemii
  • Przedstawienie działań podejmowanych przez ROPS w zakresie ekonomii społecznej w 2020 roku i wyzwania na kolejny rok
  • Podsumowanie działań realizowanych przez OWES w subregionie chełmsko-zamojskim
  • Plany i wyzwania na następny rok

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję konsultacyjno-doradczą. Rolą Komitetu jest realizacja zadań związanych z koordynacja polityki ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Obecny skład Komitetu liczy 29 Członków- są to przedstawiciele samorządu województwa, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu.