INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE USŁUG SPOŁECZNYCH -POWSTAJE PIERWSZE CENTRUM USŁUG  SPOŁECZNYCH  W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

W dniu 20 listopada 2020  r.  Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski,  Starosta Lubelski   p. Zdzisław Antoń oraz  Burmistrz Bełżyc p. Ireneusz Łucka, podpisali  porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy  przy wypracowaniu i  testowaniu Modelu Centrum Usług Społecznych w województwie lubelskim na terenie powiatu lubelskiego  w gminie Bełżyce 

„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” to innowacyjny projekt w obszarze usług społecznych, w ramach  którego powstanie  nowa jednostka organizacyjna- Centrum Usług Społecznych,  finansowany  w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt   realizowany jest    w odpowiedzi na  konkursu  pod  patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    p. Andrzeja Dudy,  ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  w  Ministerstwie  Rozwoju, Pracy  i Technologii nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20   „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych  i rozwój dostarczanych   przez   nie usług”.

W ramach ogłoszonego konkursu  jedynie 30 samorządów gminnych w Polsce, w tym  jeden  z  terenu  powiatu  lubelskiego  tj. gmina Bełżyce, otrzymała  środki    na realizację   tak  innowacyjnego  rozwiązania w obszarze   usług  społecznych  oraz zwiększenia ich dostępności.                    

Wartość całkowita projektu wynosi: 3 094 339,50 zł 

Głównym  zadaniem  Centrum Usług Społecznych, jest  opracowanie i  przetestowanie   modelu  integracji  i  rozwoju  bezpłatnych  usług społecznych  adresowanych min. do  rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, seniorów.

Przedstawiciele  Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej, Starostwa Powiatowego,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Lublinie,  i gminy Bełżyce będą   ramach powołanego  Zespołu  Sterującego  koordynować powstanie i funkcjonowanie  Centrum Usług  Społecznych  w zakresie merytorycznym.

 Ten nowy typ instytucji  będzie  realizował swoje zadania w formule tzw.  ,, jednego okienka”  poprzez   umożliwienie załatwienia przez mieszkańców  wszystkich  usług  i świadczeń   o charakterze  społecznym  w jednej  instytucji  w  sposób  kompleksowy  i przede wszystkim  profesjonalny.   

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy na poziomie lokalnym  można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne w formie Centrum Usług Społecznych. Zwiększą one dostęp  dla wszystkich mieszkańców  do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwią trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców.

Korzyścią dla innych samorządów gminnych i powiatowych z terenu województwa lubelskiego  w ramach realizacji tego projektu, będzie możliwość korzystania z wizyt studyjnych, konferencji, czy seminariówów  realizowanych  w ramach tzw. ,,dobrych praktyk”  w zakresie tworzenia i funkcjonowania Modelu Usług Społecznych.

Podpisanie porozumienia: od lewej: Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Powiatu Lubelskiego Zdzisław Antoń.
Podpisanie porozumienia: od lewej: Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Powiatu Lubelskiego Zdzisław Antoń.
Podpisanie porozumienia: od lewej: Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Podpisanie porozumienia: od lewej: Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Dyrektor ROPS Lublin Małgorzata Romanko, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor OPS W Bełżycach Anna Ostasz, Starosta Powiatu Lubelskiego Zdzisław Antoń.

Podpisanie porozumienia: od lewej: Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Dyrektor OPS W Bełżycach Anna Ostasz, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor ROPS Lublin Małgorzata Romanko, Starosta Powiatu Lubelskiego Zdzisław Antoń, Dyrektor PCPR Lublin Jacek Figarski