Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą prawo do świadczenia 500+ będą miały wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Aktualnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane po spełnieniu kryterium dochodowego – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Od 1 lipca świadczenie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat, w tym również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia także w urzędzie lub pocztą.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Więcej informacji o nowych zasadach programu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus