Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informuję, że w ramach współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji
w Lublinie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie realizujemy program profilaktyczno-edukacyjny „Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”. Głównym celem  jest Programu jest  zwiększenie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli świadomości w zakresie  zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z zażywania dopalaczy i kontaktu z substancjami, których polskie prawo  zabrania. (Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego programu zamieszczone są na stronie Internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie:

http://lublin.lubelska.policja.gov.pl/llu/prewencja/programy-i-projekty-edu/64504,PROGRAM-quot-ODPAL-MYSLENIE-NIE-WCHODZ-W-UZALEZNIENIEquot.html

             W 2018 r. Komenda Miejska Policji w Lublinie w ramach ww. Programu ogłosiła konkurs dla uczniów klas VII szkół podstawowych, wygasających szkół gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublina i powiatu lubelskiego.

            Uczniowie mieli za zadanie nagrać film edukacyjno – profilaktyczny, którego tematyka powinna poruszać dylematy i sytuacje problemowe młodych ludzi wynikające z uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu czy też Internetu.  

Z przyjemnością udostępniamy filmy zrealizowane i nagrodzone w konkursie, zarówno do zapoznania, jak też do wykorzystania we wszystkich działaniach edukacyjno – profilaktycznych realizowanych przez placówki szkolne i opiekuńcze, a w szczególności do realizacji debat w ramach programu „Odpal myślenie, nie wchodź  w uzależnienie”.

Spośród nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów: