Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informuję, że w ramach współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji
w Lublinie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie udostępniamy materiał zrealizowany przez KMP w Lublinie w ramach projektu „STOP WANDALOM”. Poniżej prezentujemy krótką informację przygotowaną przez pracowników wydziału prewencji KMP
w Lublinie:

            „Na potrzeby realizacji projektu „STOP WANDALOM” Wydział Prewencji KMP w Lublinie opracował prezentację multimedialną przedstawiającą przykładowe akty wandalizmu w ogólnym wizerunku miasta Lublin – Miasta Inspiracji jak również realizację działań profilaktycznych KMP w Lublinie.

            Celem propagowania projektu „STOP WANDALOM” udostępniamy przedmiotową prezentację placówkom szkolno–wychowawczym do realizacji działań edukacyjno
–profilaktycznych w ramach lekcji wychowawczych, jak również właścicielom i administratorom budynków, lokali, rad osiedlowych do wykorzystania podczas spotkań z pracownikami i mieszkańcami.

            Pragniemy również monitorować zainteresowanie przedmiotowym projektem. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o przesyłanie na adres e–mailowy elzbieta.konowałek@lu.policja.gov.pl informacji dot. danych placówek, które pobrały prezentację i wykorzystały ją do celów edukacyjnych.

            Równocześnie prosimy o pobranie i zamieszczanie w placówkach, w miejscu widocznym plakatu promującego przedmiotowe przedsięwzięcie.”

Źródło: KMP w Lublinie