Projekt „Razem przeciwko COVID-19” – Kontakt

Biuro Regionalne Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Osoby do kontaktu:

Zofia Jaroszek – Specjalista ds. dokumentów strategicznych oraz działań zwiększających widoczność PES,
tel. 81 528-76-22 e-mail: zofia.jaroszek@lubelskie.pl

Malwina Maślik – Podinspektor ds. projektowania oraz funduszy europejskich,
tel. 81 528-76-22, e-mail: malwina.maslik.rops@gmail.com