Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Senior w akcji”, którego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności 90 osób – seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku (w tym 50 kobiet) w wieku 55+ w zakresie rozwoju kompetencji ICT, językowych, fotograficznych i usprawnień zdrowotnych, które pozwolą na aktywizację społeczną i zawodową oraz poszerzą wiedzę ogólną i rozwiną specjalistyczne zainteresowania, a także przyczynią się bezpośrednio do aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej uczelni: https://wspa.pl/senior-w-akcji/