Co to jest „beneficjent rzeczywisty” w organizacji pozarządowej? Dlaczego bank żąda od nas takich informacji? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to jeden z tych aktów prawnych, które NGO-som wydają się odległe i niezrozumiałe. Przybliżamy im kolejny aspekt tej regulacji, ponieważ mogą się z nim zetknąć w codziennych działaniach.
Bank zażądał od fundacji wypełnienia „Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym” i odesłania go wraz z kopią statutu oraz aktualnego wyciągu z KRS. Fundacja nie bardzo wiedziała jakie osoby powinna wskazać w oświadczeniu jako „beneficjentów rzeczywistych”, wpisała więc członków dwuosobowego zarządu. Bank po przeanalizowaniu statutu fundacji uznał, że wynika z niego, iż „beneficjentami rzeczywistymi” tej fundacji jest nie tylko jej zarząd, ale także fundatorzy – siedem osób fizycznych. Co ciekawe, fundacja ma także organ nadzoru – radę fundacji – i choć statut przyznaje jej duże kompetencje, bank nie uznał tego akurat organu za beneficjenta rzeczywistego.

Więcej w linku: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-beneficjenci-rzeczywisci-stowarzyszen-i-fundacji