Szanowni Państwo w tym trudnym czasie przedstawiamy przewodnik prawny opracowany przez prawniczki Fundacji Feminoteka pt. „PRZEMOC W DOMU A KWARANTANNA
– przewodnik prawny”.

Oto podstawowe informacje z przewodnika:

„POLICJA / PROKURATURA

 1. Organy ścigania, mimo środków ostrożności działają normalnie. Jeśli zatem doświadczasz przemocy w miejscu swojego zamieszkania, jesteś ofiarą zgwałcenia czy stalkingu, możesz nadal to zgłosić. Zgodnie z wytycznymi
  w czasie epidemii musimy ograniczać wyjścia z domu do wyjść w sprawach niezbędnych. Zgłoszenie na policję doznawanej przemocy jest sprawą niezbędną, gdyż od tego zależy Twoje zdrowie i życie. Z informacji od klientek Feminoteki wynika, że funkcjonariusze policji mogą próbować odwieźć Cię od zgłoszenia sprawy, mówiąc, że obecnie się tym nie zajmą, gdyż są pilniejsze rzeczy związane z kwarantanną i epidemią. Nie wierz im! Nadal masz prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a oni mają obowiązek je przyjąć.
 2. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa możesz dokonać również pisemnie, wysyłając list do miejscowo właściwej wg Twojego miejsca zamieszkania Prokuratury Rejonowej.
 3. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącz posiadane przez siebie dowody – mogą to być nagrania audio lub wideo na usb/cd, zdjęcia obrażeń ciała, zdjęcia zniszczeń sprzętów, dokumenty z obdukcji lekarskich, screeny SMS-ów, wydruki e-maili lub wiadomości z komunikatorów internetowych, dane świadków, którzy mogą mieć wiedzę na temat tego przestępstwa.
 4. WAŻNE – jeśli zostałaś zgwałcona masz prawo do badania przez lekarza przy użyciu tzw. Pakietu kryminalistycznego do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym. Pakiet będzie Ci udostępniony, gdy złożysz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W takich przypadkach najcenniejsze dowody popełnienia przestępstwa znajdują się na Twoim ciele i ważne jest, aby były
  w miarę możliwości najszybciej zebrane i zabezpieczone. Bezpośrednio po zdarzeniu zatem, o ile to możliwe, nie myj się, nie bierz prysznica i kąpieli,
  a udaj się do szpitala lub zadzwoń po karetkę pogotowia. Lekarz zawiadomi wtedy policję, która przyjmie od Ciebie zgłoszenie dotyczące przestępstwa
  i będziesz mogła być zbadana. Nie wyrzucaj ani nie pierz ubrania, które miałaś na sobie w chwili popełnienia przestępstwa, na ubraniu mogą znajdować się ślady i cenne dowody, które pomogą ustalić sprawcę. Schowaj ubranie do osobnego worka lub zabezpiecz je w inny sposób.
 5. Gdy sprawca przemocy wszczyna awantury, bije Cię, wyzywa, grozi lub jest
  w jakikolwiek inny sposób agresywny, masz prawo zadzwonić na Policję pod numer alarmowy 112 lub 997. Policja w takich przypadkach ma prawo dokonać zatrzymania osoby na maksymalnie 48 godzin.

SĄDY

 1. Sądy obecnie w związku ze stanem epidemii nie funkcjonują w normalny sposób.
 2. Nie odbywają się rozprawy w większości spraw – rozpoznawane są wyłącznie sprawy pilne. Do najbardziej istotnych spraw pilnych, które są rozpoznawane przez sądy należą sprawy odebrania osoby pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką.
 3. Sprawy dot. zabezpieczenia roszczeń, w tym o zabezpieczenie bezpośrednio zagrożonego istotnego dobra dziecka – z wniosku, o którym mowa w art. 11a lub 12b ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli eksmisja sprawcy przemocy i zażalenia na odebranie dziecka przez pracownika socjalnego.
 4. Niektóre sądy przyjmują środki zaskarżenia w formie elektronicznej – np. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjmuje pisma tj. zażalenia, apelacje, wnioski
  o uzasadnienie wyroków na adres e-odwołania@warszawa.so.gov.pl

Ponadto w poradniku można pobrać wzory pism:

– wzór zawiadomienia z 207kk

– pozew o rozwód przykładowy

– rodzicielski plan wychowawczy – wzór

– wniosek 11a ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Przewodnik przygotowała radczyni prawna Agata Bzdyń, prawniczka Feminoteki.

Materiał pochodzi ze strony Fundacji Feminoteka:  

https://feminoteka.pl/przemoc-w-domu-a-kwarantanna-przewodnik-prawny/