Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny „RAPORT WOJEWÓDZKI: Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2018” opracowany przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Niniejsze opracowanie powstało na podstawie analizy danych dostępnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie i meldunków statystycznych udostępnionych przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i inne jednostki realizujące zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dziękujemy wszystkim podmiotom za przekazanie informacji i dobrą współpracę. Zachęcamy do lektury Raportu. 

Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2018