Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny raport z badania, dotyczącego zjawiska przemocy w województwie lubelskim, pt: „Diagnoza skali przemocy  w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rodzaje działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie”. Badanie zostało zrealizowane w 2019 roku i dotyczy działań instytucjonalnych prowadzonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2016-2018. Miało ono na celu określenie skali zjawiska, stworzenie charakterystyki osób doznających przemocy i stosujących przemoc w województwie lubelskim. W badaniu wykorzystano informacje z instytucji prowadzących działania pomocowe w tym zakresie na poziomie województwa, powiatu i gminy. Zachęcamy do lektury Raportu.

Załączniki:
1. RAPORT z badania: Diagnoza skali przemocy  w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rodzaje działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie.pdf
2. RAPORT z badania: Diagnoza skali przemocy  w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rodzaje działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie.doc