Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny raport z badania  dotyczącego zjawiska uzależnień u dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego, pt: „Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych”. Badanie zostało zrealizowane w 2019 roku. W prezentowanym dokumencie dokonano analizy skali zjawiska występowania problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Przedstawiono szczegółowe informacje na temat wzorów konsumpcji substancji psychoaktywnych wśród badanych oraz charakterystyki używania substancji psychoaktywnych (struktury spożycia, rodzaju używanych substancji, częstotliwości sięgania po środki psychoaktywne, okazji oraz powodów do używania substancji psychoaktywnych). Zbadano także dostępność oferty pomocowej dla osób zmagających się z problemem uzależnień. Ponadto określono postawy społeczne wobec substancji psychoaktywnych, a także zagrożenia wynikające z ich zażywania. Ważnym elementem było także wskazanie wpływu działań i ofert promocyjnych koncernów alkoholowych, lokali, klubów na wzory konsumpcji oraz wpływu kampanii społecznych na przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Zachęcamy do lektury Raportu. 

Załączniki:
1. Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych.pdf
2. Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych.doc