Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny „RAPORT z badania ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie lubelskim w 2019 r.” opracowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  ESPAD jest pierwszym ogólnopolskim badaniem realizowanym przy współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Uczestniczy w nim 39 krajów, w tym Polska. Badanie miało na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz umożliwiło identyfikację i pomiar czynników wpływających na rozmiary zjawiska zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Badanie zostało zrealizowane w 2019 roku. Objęto nim młodzież z województwa lubelskiego w wieku 15-16 lat i 17-18 lat. Zachęcamy do lektury Raportu. 

Załączniki:
1. RAPORT z badania ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie lubelskim w 2019 r. pdf
2. RAPORT z badania ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie lubelskim w 2019 r. DOC