Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na  Targi Ekonomii Społecznej.

 

Targi mają na celu przybliżenie istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększy świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej świadczonych usług.

 

Udział w Targach Ekonomii Społecznej dla wystawców i odwiedzających jest bezpłatny.

 

Targi Ekonomii Społecznej odbędą się podczas XI Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 6 – 8 września 2019 roku na Rynku Starego Miasta w Lublinie przy Trybunale Koronnym.

 

W związku z powyższym pragniemy, aby wspólnie z nami współtworzyli Państwo to wydarzenie i tym samym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w targach. Wszystkich wystawców wyrażających chęć udziału w Targach Ekonomii Społecznej prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail:, tomasz.drobek@lubelskie.pl  iwona.kedziera@lubelskie.pl

 lub na fax: 815287630

do dnia  23 sierpnia 2019 r. Podczas Targów, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców.

 

Dodatkowe informacje i kontakt z przedstawicielami Organizatora:

Iwona Kedziera iwona.kedziera@lubelskie.pl Tomasz Drobek tomasz.drobek@lubelskie.pl tel.81 528 76 22

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił organizację Targów Ekonomii Społecznej firmie: Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Regulamin rekrutacji Targi

formularz zgłoszeniowy na Targi Ekonomii Społecznej