Szanowni Państwo już niebawem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie zostanie otwarty Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

Aktualnie mamy w Polsce 1️⃣3️⃣ punktów diagnozy i terapii FASD, z czego jeden punkt w Krakowie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich w ramach świadczeń NFZ, 3️⃣ Punkty są dedykowane mieszkańcom których samorządy finansują działalność Punktów, dotyczy to miasta Gdańsk i Gdynia oraz Łodzi. Pozostałe Punkty prowadzą swoją działalność odpłatnie. Koszt takiej diagnozy waha się między 7️⃣0️⃣0️⃣, 0️⃣0️⃣ zł- 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł.

Czym jest choroba FAS?

FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome) to zespół chorobowy, którego podstawą jest zaburzenie pracy mózgu, będącą wynikiem spożywania alkoholu przez matkę w ciąży. FAS można określić jako niepełnosprawność ukrytą, ponieważ na skutek działania alkoholu w okresie prenatalnym, uszkodzony został mózg dziecka przed urodzeniem.

FASD:

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders) to określenie obejmujące wszystkie skutki spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży. W ramach FASD wyróżnia się m.in. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), pFAS (Częściowy Alkoholowy Zespół Płodowy), SE/AE (Encefalopatię niepostępującą z ekspozycją na alkohol), ND/AE (Zaburzenie neurobehawioralne z ekspozycją na alkohol).

Z uwagi na wagę problemu, podjęliśmy działania do utworzenia miejsca, w którym będzie można prowadzić diagnozę i terapię.  W pierwszym kwartale 2021 r. planujemy uruchomić Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD przy ROPS w Lublinie. Jest druga po województwie łódzkim, jednostką o takim działaniu. W Punkcie pracować będą specjaliści, którzy wykonają pełną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego. Diagnoza będzie punktem wyjścia dla terapii, która również prowadzone będzie w ww. Punkcie. Planowane jest także prowadzenie spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Diagnoza będzie bezpłatna dla mieszkańców województwa lubelskiego.

W roku 2020 prowadzone zostały prace remontowe, w zakresie przystosowania pomieszczeń do ww. zadań. Zakupione zostało wyposażenie i narzędzia do diagnozy i terapii. Przeznaczono na ten cel ok. 100 000,00 zł

W roku 2021 zaplanowano zatrudnienie specjalistów: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, lekarz pediatra, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta, superwizor. Planujemy prowadzenie diagnozy dla ok. 30 dzieci w  miesiącu oraz ok. 30 godzin terapii miesięcznie.

Poniżej krótka fotorelacja z przygotowań: