DLA KOGO?
Wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją organizację pozarządową/PES, mieć stabilne finansowanie i nie martwić się brakiem pieniędzy na działania, które pomagają innym i zmieniają świat.

BEZPŁATNE warsztaty z fundraisingu projektowego i pozaprojektowego, które oprócz ogromnej dawki wiedzy, dają praktyczną możliwość jej weryfikacji. Przygotowanie PLANU DZIAŁAŃ FUNDRAISINGOWYCH DLA ORGANIZACJI NA OKRES 12 MIESIĘCY oraz wsparcie w realizacji własnej kampanii fundraisingowej, z której WSZYSTKIE POZYSKANE ŚRODKI WPŁYNĄ BEZPOŚREDNIO NA KONTO ORGANIZACJI.

Trzeci Sektor w Polsce i na świecie cierpi na brak wykwalifikowanych fundraiserów, przez co są oni bardzo poszukiwani. Uczestnicy Szkoły uzyskają KOMPETENCJE DO SAMODZIELNEJ PRACY NA STANOWISKU FUNDRAISERA w instytucji społecznej lub organizacji non-profit.

Pracujesz lub działasz w organizacji pozarządowej/PES na terenie woj. lubelskiego? ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOŁY FUNDRAISINGU!

Aby zostać Uczestnikiem należy spełnić następujące kryteria formalne:
a) być pracownikiem, członkiem, członkiem zarządu lub wolontariuszem organizacji pozarządowej/ PES z terenu województwa lubelskiego,
b) zamieszkiwać na terenie województwa lubelskiego,
c) posiadać motywację do pracy w zawodzie fundraisera,
d) złożyć dokumenty rekrutacyjne (Załączniki 1-3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne na stronie www.fundacjaspolecznik.pl).

Rekrutacja do Szkoły Fundraisingu trwa do 30 września 2019 r.

Dokładnych informacji nt. projektu udzielają Realizatorzy:
Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk
tel.: 666668042
e-mail: fundacjaspolecznik@gmail.com

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (https://www.niw.gov.pl/