Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lider projektu „Kompetencje plus” prowadzi rekrutację na szkolenia stacjonarne dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego). Szkolenia będą realizowane z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, terminów, miejsc oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej – w zakładce dotyczącej projektu „Kompetencje plus”, następnie dział Rekrutacja.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy wysyłać na adres poczty elektronicznej rekrutacjakp@rops.rzeszow.pl do dnia 20 sierpnia 2020 r. 

Najbliższe tematy szkoleń realizowanych w miesiącu sierpniu i wrześniu br. na które prowadzona jest obecnie rekrutacja przedstawiają się następująco: 

 1. Szkolenie jednodniowe pn. „Zmiany w zakresie dostosowywania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO” w terminach:
 • 28 sierpnia 2020 r., woj. podkarpackie – Rzeszów;
 • 31 sierpnia 2020 r., woj. podkarpackie – Rzeszów;
 • 4 września 2020 r., woj. lubelskie – Zamość;
 • 8 września 2020 r., woj. podkarpackie – Krosno;
 • 9 września 2020 r., woj. podkarpackie – Jarosław;
 • 11 września 2020 r., woj. podkarpackie – Tarnobrzeg.
 1. Szkolenie dwudniowe pn. „Zmiany przepisów dot. DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” w terminach:
 • 25-26 sierpnia 2020 r., woj. podkarpackie – Rzeszów;
 • 27-28. sierpnia 2020 r., woj. lubelskie – Nielisz;
 • 17-18 września 2020 r., woj. podkarpackie – Jarosław (Kruhel Pełkiński);
 • 24-25 września 2020 r., woj. podkarpackie – Krosno.
 1. Szkolenie dwudniowe pn. „Ustawa o pomocy społecznej – zmiany prawne” w terminie 2-3 września 2020 r., woj. lubelskie – Nielisz.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowanie w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem.

Osobami do kontaktu w sprawie organizacji szkoleń ze strony Lidera projektu jest Pani Renata Skrabska oraz Pani Aleksandra Bochenek Rzucidło, tel. 17 850 79 24.

 Link do rekrutacji

 Do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Link do strony: http://www.rops.rzeszow.pl/a-692-rekrutacja-na-szkolenia-do-projektu-kompetencje-plus-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj