Szkolenie zostało przeprowadzone      
w dniach: 22-23.10.2019 r., 24-25.10.2019 r., 25-26.11.2019 r., 27-28.11.2019 r. Szkolenie adresowane było do pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, członków organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, mających styczność z problematyką uzależnień, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.