ROPS > Aktualności > Szkolenia o.ds. Uzależnień > ROPS w Lublinie realizował dwudniowe szkolenie pn. „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” dla 82 osób (4 grupy szkoleniowe).

Kategorie

Archiwum

ROPS w Lublinie realizował dwudniowe szkolenie pn. „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” dla 82 osób (4 grupy szkoleniowe).

utworzone przez | Lut 14, 2020 | Szkolenia o.ds. Uzależnień | 0 komentarzy

Szkolenie zostało przeprowadzone      
w dniach: 22-23.10.2019 r., 24-25.10.2019 r., 25-26.11.2019 r., 27-28.11.2019 r. Szkolenie adresowane było do pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, członków organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, mających styczność z problematyką uzależnień, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl