2,6 mld zł – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty w związku z epidemią COVID-19. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać m.in. organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. To pieniądze, które uratują prawie 500 tysięcy miejsc pracy. Więcej informacji : http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961479;jsessionid=DF1AF5067F81E69AD87231D626D86189