Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że 19 lipca 2019 roku  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Ustawa między innymi definiuje usługi społeczne – określono w niej katalog 14 rodzajów usług społecznych realizowanych przez gminy.

Ustawa musi przejść jeszcze przez Senat i zostać podpisana przez Prezydenta RP.

Ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/192440/Ustawa-o-CUS-ach–Sejm-uchwalil-ustawe-o-centrach-uslug-spolecznych?fbclid=IwAR2Qzyby6uU3wM4O3IvmQ_Bv7DQ2JVYkISyb__gSl32aqcFK6z82HJFWm88

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3040