Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”). Ustawa obowiązuje od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r. Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/specustawa-funduszowa-ulatwiajaca-realizacje-projektow-ze-srodkow-europejskich-weszla-w-zycie