W dniu 30 października 2018 r. w Lawendowym Dworku w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zorganizowane przez Lidera projektu tj. województwo lubelskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W dniach 9.10.2018 r. i 25.10.2018 r. odbyły się także spotkania konsultacyjne dotyczące Standardu zorganizowane przez Partnerów projektu – województwo świętokrzyskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach i województwo podkarpackie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Uczestnikami spotkania byli specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego,  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawiciele środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

W trakcie spotkania wygłoszono wykład nt. systemu opieki nad zdrowiem psychicznym, mieszkalnictwa wspomaganego i jego miejsca w organizacji wsparcia środowiskowego, jak również zapoznano uczestników spotkania z głównymi założeniami projektu, jego realizacją oraz planami na przyszłość. Z uwagi na zakończenie prac Zespołu ds. opracowania Standardu, przedstawiono również w syntetycznej formie wypracowany dokument pn. Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Spotkaniu towarzyszyła konstruktywna dyskusja, refleksja i wymiana doświadczeń.