ROPS > Aktualności > Galerie > Galeria Projektowanie i Fundusze > Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „ Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategorie

Archiwum

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „ Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

utworzone przez | Lis 22, 2018 | Galeria Projektowanie i Fundusze, Mieszkalnictwo | 0 komentarzy

W dniu 30 października 2018 r. w Lawendowym Dworku w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zorganizowane przez Lidera projektu tj. województwo lubelskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W dniach 9.10.2018 r. i 25.10.2018 r. odbyły się także spotkania konsultacyjne dotyczące Standardu zorganizowane przez Partnerów projektu – województwo świętokrzyskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach i województwo podkarpackie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Uczestnikami spotkania byli specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego,  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawiciele środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

W trakcie spotkania wygłoszono wykład nt. systemu opieki nad zdrowiem psychicznym, mieszkalnictwa wspomaganego i jego miejsca w organizacji wsparcia środowiskowego, jak również zapoznano uczestników spotkania z głównymi założeniami projektu, jego realizacją oraz planami na przyszłość. Z uwagi na zakończenie prac Zespołu ds. opracowania Standardu, przedstawiono również w syntetycznej formie wypracowany dokument pn. Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Spotkaniu towarzyszyła konstruktywna dyskusja, refleksja i wymiana doświadczeń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl