27 lutego miało miejsce pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Podobnie jak w latach poprzednich w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych społecznych rad do spraw niepełnosprawnych. Na spotkanie przybyli reprezentanci 20 rad powiatowych. Samorząd Województwa Lubelskiego był reprezentowany przez Michała Mulawę – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Małgorzatę Romanko – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która poinformowała obecnych o działaniach Ośrodka w 2018 r. oraz  o zamierzeniach na rok 2019. Wśród zaproszonych gości byli również Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Jerzy Dębski – Dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele wymienionych instytucji przekazali uczestnikom spotkania informacje o działalności reprezentowanych przez siebie instytucji, w tym o możliwościach pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych.

 

Opis do zdjęć dla osób niewidomych.
Zdjęcia przedstawiają osoby prowadzące spotkanie oraz uczestników spotkania.