W dniu 27 września 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się posiedzenie Członków WSRON.W spotkaniu wzięła udział pani Marta Drozd-zastępca dyrektora ROPS w Lublinie.  Poruszono tematykę dotyczącą założeń ram strategicznych w obszarze zdrowia na lata 2021-2030, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanych zmian w zakresie deinstytucjonalizacji usług opieki zdrowotnej dla osób starszych i  osób z zaburzeniami psychicznymi, a także poinformowano o podziale środków PFRON i innych będących w posiadaniu Województwa, które wsparły  osoby niepełnosprawne w trudnym czasie pandemii.