Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii informuje o rozpoczęciu kampanii społecznej „Bez chemii na drodze”, która jest realizowana przez Fundację Poza Schematami. Celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas jazdy. Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów, pasażerów, rodziców dzieci i nastolatków, które w przyszłości uzyskają prawo jazdy. Działania kampanii będą prowadzone wielotorowo. Wkrótce zostanie udostępniony spot radiowy i film animowany oraz informacje dotyczące wpływu różnych substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów. Pojawią się także artykuły na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Będą one dostępne na portalu bezchemiinadrodze.pl

W ramach kampanii został przygotowany program psychoedukacyjny  do wykorzystania
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (są to dwugodzinne zajęcia dla rodziców uczniów).

Materiał pochodzi ze strony KBPN