Informujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. podczas XXII sesji podjął uchwałę Nr XXII/374/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030

Do pobrania: