Świadczenia Rodzinne

Zadania oddziału

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest samorządową jednostką administracji publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucją właściwą w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach świadczeń rodzinnych na […]

Dla interesanta

Dla interesanta. Szanowni Państwo w celu poprawienia jakości obsługi, a także w celu ułatwienia Państwu postępowania dotyczącego ubiegania się przez Państwa o świadczenia rodzinne poza granicami Polski, w poniższych zakładkach umieszczone zostały procedury postępowania, a także dokumenty i oświadczenia do pobrania oraz wzory ich wypełniania. [su_spoiler title=”Informacje dotyczące uzyskania zasiłku rodzinnego na terenie Niemiec”] zasiłek […]

Obsługa interesantów

  Uwaga zmiana dni obsługi interesantów w oddziale ds. świadczeń rodzinnych >>>>>> LINK<<<<<   Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych prowadzona jest w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 800 do 1400 Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych prowadzona jest w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 1100 do 1500 Obsługa […]

Akty prawne

Wspólnotowe akty prawne: Dnia 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego: Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 166/1 z dnia 30 […]

Dokumenty do pobrania

Oświadczenia: Wzór oświadczenia Wzór oświadczenie o aktywności zawodowej Wzór oświadczenia dla opiekuna dzieci Wzór podania o przekazywanie świadczeń rodzinnych Formularze z serii E 400: E 401 – Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych E 402 – Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych E 403 – Zaświadczenie o przyuczaniu do […]

Szkolenia

W dn. 9 – 13 grudnia 2013 r. w Puławach odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego „Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”. Jego celem było pozyskanie wiedzy z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz polepszenie współpracy między Ośrodkami Pomocy Społecznej a Regionalnym Ośrodkiem […]