Skip to content

Świadczenia Rodzinne

Zadania oddziału

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest samorządową jednostką administracji publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucją właściwą w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w […]

Obsługa interesantów

  Uwaga zmiana dni obsługi interesantów w oddziale ds. świadczeń rodzinnych >>>>>> LINK<<<<<   Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych prowadzona jest w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach […]

Dla interesanta

Dla interesanta. Szanowni Państwo w celu poprawienia jakości obsługi, a także w celu ułatwienia Państwu postępowania dotyczącego ubiegania się przez Państwa o świadczenia rodzinne poza granicami Polski, w poniższych zakładkach […]

Akty prawne

Wspólnotowe akty prawne: Dnia 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego: Rozporządzenie Nr 883/2004 […]

Dokumenty do pobrania

Oświadczenia: Wzór oświadczenia Wzór oświadczenie o aktywności zawodowej Wzór oświadczenia dla opiekuna dzieci Wzór podania o przekazywanie świadczeń rodzinnych Formularze z serii E 400: E 401 – Zaświadczenie dotyczące składu […]

Szkolenia

W dn. 9 – 13 grudnia 2013 r. w Puławach odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego „Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”. […]