Skip to content

Dokumenty do pobrania

Oświadczenia:

 1. Wzór oświadczenia
 2. Wzór oświadczenie o aktywności zawodowej
 3. Wzór oświadczenia dla opiekuna dzieci
 4. Wzór podania o przekazywanie świadczeń rodzinnych

Formularze z serii E 400:

 1. E 401 – Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
 2. E 402 – Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
 3. E 403 – Zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
 4. E 404 – Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
 5. E 405 – Zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek lub dotyczące następującego po sobie zatrudnienia w kilku państwach członkowskich w okresach między terminami, w których wypłaty są należne zgodnie z ustawodawstwem tych państw
 6. E 406 – Zaświadczenie dotyczące postnatalnych badań medycznych
 7. E 407 – Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych
 8. E 411 – Prośba o informacje dotyczące uprawnień do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny

Inne dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie formularza E 401
 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do uzupełnienia formularza E 401
 3. Wykaz dokumentów niezbędnych do uzupełnienia formularza E 405
 4. Wykaz dokumentów niezbędnych do uzupełnienia formularza E 411