Skip to content

Obsługa interesantów

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych prowadzona jest w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 800 do 1400

Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych prowadzona jest w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 1100 do 1500

 • Obsługa telefoniczna formularzy z serii E400 i SED: 81 528 76 12 
 • Obsługa telefoniczna wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na terytorium Polski: 81 528 76 10, 81 528 76 13, 81 528 76 14, 81 528 76 15 
 • Obsługa telefoniczna wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500plus”): 81 528 76 34, 81 528 76 36, 81 528 76 38, 81 528 76 39. 
 • Dodatkowe numery telefonów do realizacji połączeń przychodzących z zakresu udzielenia informacji dotyczących świadczenia wychowawczego 500+

  Agnieszka Rębisz                  577  041  157

  Katarzyna Karś                       577  041  158

  Elżbieta Oleszak                    577  041  159

  Adam Sztyrak                         577  041  160

  Daniel Poleszak                     577  041  171

Środa i czwartek są dniami bez bezpośredniej i telefonicznej obsługi interesantów