9 września 2019 r. o godz. 9.09 obchodzony jest po raz kolejny Światowy Dzień FAS. Dziewiątka symbolizuje 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu.

Ustanowienie takiego dnia ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na konsekwencje wynikające ze spożywania alkoholu w ciąży, takie jak śmierć płodu lub nieuleczalne zaburzenia fizyczne i psychiczne ogólnie określane jako Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu związanym ze spożywaniem alkoholu w ciąży jest Fetal Alcohol Syndrome (FAS) – Alkoholowy Zespół Płodowy. Jest to zespół uszkodzeń organizmu i związanych z tym zaburzeń rozwoju u dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży. W efekcie spożywania alkoholu przez matkę, u dziecka może rozwinąć się szereg wad, opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, zaburzenia psychologiczne.

Skutkiem działania alkoholu na rozwijający się płód może być poronienie, urodzenie martwego dziecka, przedwczesny poród, płodowy zespół alkoholowy – FAS oraz inne zaburzenia poalkoholowe.  Statystyki pokazują, że każdego roku rodzi się dziesięciokrotnie razy więcej dzieci z FAS niż z Zespołem Downa. Około 70 % dzieci z FAS nigdy nie osiąga zdolności do samodzielnego życia.  Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która spożyta w czasie ciąży nie stanowiłaby zagrożenia dla rozwijającego się dziecka, zaleca się więc zachowanie abstynencji w tym okresie.